Disclaimer

Disclaimer voor www.centrumvoorvoedingsintolerantie.nl, www.breekvrij.nl en www.iktestmezelf.nl

Het Centrum voor Voedingsintolerantie, hierna te noemen CVVI, verleent u hierbij toegang tot de bovengenoemde websites en nodigt u uit om het aangebodene af te nemen. CVVI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Op de website bovengenoemde websites is informatie te vinden gebaseerd op onderzoeken en gedaan naar de relatie tussen voeding en medische klachten.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om deze informatie zo zorgvuldig mogelijk, compleet en juist samen te stellen. De informatie op de website, in onze nieuwsbrieven en in andere uitingen kunnen echter niet worden beschouwd als een medische diagnose. Wij raden onze lezers dan ook nadrukkelijk aan om altijd met uw arts, therapeut en/of diëtist te overleggen over uw persoonlijke gezondheidssituatie.

Ondanks dat wij de informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven en andere uitingen zo zorgvuldig mogelijk samenstellen, stellen wij ons niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. We stellen het uiteraard wel op prijs als u ons wijst op eventuele onjuistheden.

CVVI spant zich in om de inhoud van de bovengenoemde websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CVVI. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.centrumvoorvoedingsintolerantie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met CVVI.
Voor op www.centrumvoorvoedingsintolerantie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CVVI nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CVVI. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CVVI, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.